Kaymakamımız Tuncay KALDIRIM Şehit Osman Gazi Altınoluk İlk-Ortaokulu Çok Amaçlı Salonunda düzenlenen ''Öğretmenler Günü '' programına katıldı.
 
Kaymakamımız Tuncay KALDIRIM ''Öğretmenler Gününün '' anlam ve önemini şu satırlarla dile getirdi;
 
Geleceğimizin mimarı , milletimizin baş tacı aziz öğretmenlerimiz,
İnsanın doğumundan ölümüne kadar devam eden , insanı şekillendiren ,ahlak sahibi yapan,topluma ve insanlığa faydalı birer fert haline getiren onları hedeflerine ulaştıran bilgi,beceri ve her türlü yetenekle donatan son derece hayati bir süreçtir.Medeniyetin,gelişmenin ve kalkınmanın temel öğesi kaliteli bir eğitimle yetiştirilmiş insan gücü ve beşeri sermayedir.Eğitim sorunlarını çözmüş ve eğitimli nesillere sürekli yatırım yapan milletler,bilimde,sanatta,teknolojide,ekonomide ve hayatın birçok alanında hedeflerine ulaşmış ve müreffeh bir toplum haline gelmişlerdir.Bu bakımdan eğitim,ülkemizde olduğu gibi bütün gelişmiş ülkelerde öncülenmi,ş,daima özel ve başat bir alan olarak değerlendirilegelmiştir.Geçmişten beri eğitimi toplumun ve devletin en hayati alanı olarak değerlendiren ve kıymetlendiren ülkemiz özellikle son dönemde bu alanda yaptığı başarılı ve örnek çalışmalarla ülkemizin geleceğini teminat altına alacak adamları kararlılıkla atmıştır.Ülkemizde gerek devletimiz gerekse de toplum tarafından sürekli el üstünde tutulup baş tacı yapılan kıymetli öğretmenlerimiz eğitim sistemimizin adeta lokomotifi konumunda olup , ülkemizin daha güçlü , daha aydınlık ve müreffeh bir geleceğe ulaştırılmasında temel yapı taşı ve bel kemiği konumundadırlar.
 
 Nitekim , Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen Mustafa Kemal ATATÜRK ;
'' Öğretmenler ! Yeni nesli , Cumhuriyetin fedakar öğretmen ve eğitimcileri , sizler yetiştireceksiniz , yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.Eserin kıymeti,sizin beceriniz ve fekadarlığınızın derecesiyle orantılı olacaktır.Cumhuriyet;fikren,ilmen,fennen , bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular ister.Yeni nesli , bu özellik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedier.Sizin başarınız Cumhuriyetin başarısı olacaktır.''demek suretiyle , öğretmenlik mesleğinin ne denli ehemmiyetli bir yer ihraz ettiğine vurgu yaparak öğretmenlerin ne denli ehemmiyetli bir sorumluluk üstlendiklerini özellikle işaret buyurmuşlardır.Geleceğimizin mimarları olan öğretmenlerimizin almış olduğu bu asil görevi layıkıyla yerine getireceklerine , genç nesillerin vatan ve bayrak sevgisi ve milli şuur içerisinde dünyayı iyi tanıyan , donanımlı , alanında dünyanın en iyisi olmuş , okumayı , öğrenmeyi, düşünmeyi ve araştırmayı ilke edinmiş devlet ve milletine faydalı olmayı kendine ana hedef olarak belirlemiş birer fert olarak yetişmeleri için canla başla çalışacaklarına ve ülkemizin hedeflerini gerçekleştirmesi ve çağdaş uygarlık sevyesinin üstüne çıkma ülküsüne ulaşması için bu kutlu yolda fedakarca yürüyeceklerine yürekten inanıyorum.
 
Bu vesile ile tüm aziz öğretmenlerimizin ''Öğretmenler Günü'nü canı gönülden kutluyor , Başöğretmenimiz Mustafa Kemal ATATÜRK ve ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve saygı ile anıyor,emekli olanlara huzur dolu bir hayat diliyor vehalen görevini büyük fedakarlılklarla ifa eden öğretmenlerimize çalışmalarında üstün başarılar diliyorum.dedi.